Väddö Måleri & Förvaltning – Vi är en lokal måleri entreprenör som utför tjänster i hela Roslagen. Förutom rena måleritjänster har vi även en fastighetsförvaltnings del som inbegriper plogning / sandning / vaktmästare av kontrakterade BRF områden. Där jobbar vi mestadels i en form av jour beredskap.

ARBETSORDNING VID PROJEKT

Vår kontaktperson lämnar en muntlig ungefärlig kostnad för  arbete samt material vid vårt första besök hos er.

 

Ni återkopplar och vill att vår tidigare genomgång av arbetet och kostnadsbild skall preciseras mer i detalj i form av en skriftlig offert. Vi skapar denna handling som nu också fungerar som ett styrdokument för båda parter om arbetets utförande och överenskommelse.

Vid projektstart är vår kontaktperson på plats för att gå igenom arbetet med de interna medarbetarna i det kommande projektet. Det gäller allt från väggar och tak till snickerier. Denna genomgång ligger till grund för en lyckad arbetsprocess.

När arbetet är utfört inleder vi en intern besiktning för att säkerställa att allt arbete enligt offerten är utfört. Att kunden är nöjd är viktigt för oss, det gör oss stolta.