Hur kan vi hjälpa dig?

Hej, jag heter Peter och är en av oss glada målare som utgår från Väddö. Kontakta oss för inspiration tips och råd. Om ni behöver hjälp med vissa delar i ert kommande projekt alternativt hela är vi flexibla. Här följer lite inspiration från vår färgleverantör Nordjö som är ett tryggt och bra skydd för både inom- och utomhus miljöer.

Peter_H_2020_helbild

ARBETSORDNING VID PROJEKT

Vår kontaktperson lämnar en muntlig ungefärlig kostnad för  arbete samt material vid vårt första besök hos er.

 

Ni återkopplar och vill att vår tidigare genomgång av arbetet och kostnadsbild skall preciseras mer i detalj i form av en skriftlig offert. Vi skapar denna handling som nu också fungerar som ett styrdokument för båda parter om arbetets utförande och överenskommelse.

Vid projektstart är vår kontaktperson på plats för att gå igenom arbetet med de interna medarbetarna i det kommande projektet. Det gäller allt från väggar och tak till snickerier. Denna genomgång ligger till grund för en lyckad arbetsprocess.

När arbetet är utfört inleder vi en intern besiktning för att säkerställa att allt arbete enligt offerten är utfört. Att kunden är nöjd är viktigt för oss, det gör oss stolta.